Eitsje

Pedigree

Oege

Wessel

Wieske

Elviraa

Hearke

Nieske

Mark

Ottsje

Geartruda

Naen

Rolanda